Hvordan er testen lavet?

Jeg har siden 2017 testet sous vide-udstyr, og testene er baseret på målinger af temperatur, energiforbrug (plus simple målinger af vægt, højde, bredde etc.). Her er nogle nørdede noter til testens elementer og deres formål. Testen er opdelt i nogle grupper som har fået en vægtet karakter som kan se på oversigten, og hver gruppe består af nogle målinger som kan ses på det enkelte apparats side.

Der er givet karakter fra 0 (dårligst muligt) til 10 (bedst muligt).

 • Samlet karakter
 • Karakter ift. pris
 • Temperatur-afvigelse (30%)
 • Bygge-kvalitet (15%)
 • Brugervenlighed (10%)
 • Specifikationer, basale (10%)
 • Specifikationer, avancerede (10%)
 • Trådløst og app (10%)
 • Kapacitet (10%)
 • Medfølgende tilbehør (5%)

Samlet karakter

Den samlede karakter består af karakterne fra hver gruppe ganget med vægten (%) af den enkelte gruppe. Karakteren siger noget om den absolutte kvalitet (dvs. uden at tage hensyn til prisen).

Karakter ift. pris

Karakteren i forhold til pris er den samlede karakter vægtet i forhold til prisen.

Temperatur-afvigelse (vægt: 30%)

Dette er den vigtigste enkelttest, fordi den fortæller hvor meget man kan stole på apparatet. Et unøjagtighed på op til 0,5° er ikke noget problem for de fleste tilberedninger hvis unøjagtigheden er konstant over hele temperaturområdet så man kan lære at kompensere for den. Hvis udsvinget er større (mere end 1°), er forskellig i temperaturområdet eller ustabilt, vil apparatet give uberegnelige resultater.

Temperaturer er målt med et nyt Testo 104-IR (netop kalibreret med en nøjagtighed indenfor 0,1°C) og løbende kontrolleret med et professionelt kaliberingstermometer Elma P750 (nøjagtighed 0,03°).

Målingerne af temperaturnøjagtighed ved de forskellige temperaturer fra 40° til 90° er lavet 3 gange (målt mindst 10 min efter apparatet har nået temperaturen) og gennemsnittet er brugt. Denne måling viser, hvor nøjagtigt apparatet er.

Desuden er der angivet den maksimale forskel (fejlvisning) på alle aflæsningerne, der viser hvor stabilt apparatets temperaturregulering er.

Forklaring til målingerne:

 • A: Gennemsnitlig afvigelse (alle målinger i alle tre måleserier)
 • B: Den største afvigelse OVER den indstillede temperatur (+), og den største afvigelse UNDER den indstillede temperatur (-).
 • C: Afstanden mellem de største afvigelser over og under alle de indstillede temperaturer, dvs. den største positive afvigelse lagt sammen med den største negative afvigelse
 • D: Afvigelsen for hver temperatur (gennemsnittet af tre målinger). “0,5°” ved 40° betyder at apparatet var indstillet til (og viste) 40°, men vandet var 0,5° højere (40,5°).

I testen af stavene er der brugt et acrylkar med isoleringskugler i overfladen.

I testen af badene er der også målt overfladetemperaturer på låg og sider (med Testo-termometerets infrarøde funktion) ved en vandtemperatur på 85°. Overfladetemperatur siger noget om hvor godt badet er isoleret.

Byggekvalitet (15%)

Dette er en subjektiv vurdering af materialer, konstruktion og følelsen af “kram”. Desværre har jeg ikke kunnet teste langtidsholdbarheden i praksis, men har opdaget nogle potentielle problemer undervejs (de vil være angivet i beskrivelsen af det enkelt apparat).

Brugervenlighed (10%)

Brugervenlighed dækker udpakning og opstilling af apparatet, den daglige brug (indstilling af temperatur og tid) og brug af evt. avancerede funktioner som trådløs betjening etc.

Specifikationer, basale (10%)

De basale funktioner er indstillinger og visninger, alarmer og sikring af vandstand etc. Desuden indgår en basal støjmåling her.

Specifikationer, avancerede (10%)

Her vurderes evt. avancerede funktioner som kalibrering og rapportering som mest bruges af professionelle. Desuden undersøges om apparatet har et community til fejlsøgning etc.

Trådløst og app (10%)

Her vurderes omfanget og kvaliteten af bluetooth/wifi-tilslutninger og tilhørende apps.

Kapacitet (10%)

Her angives hvor meget vand, apparatet kan håndtere. For stave er brugt et tildækket kar (men ingen yderligere isolering) – bruger man et utildækket kar bliver kapaciteten derfor mindre, mens et fuldt tildækket kar vil give højere kapacitet.

Medfølgende tilbehør (5%)

Her vurderes omfang og kvalitet af medfølgende tilbehør som manual (dansksproget vurderes højest) og bøfstativ, transporttaske etc.

Energiforbrug (0%)

Energiforbruget siger først og fremmest noget om opstillingens isolering. Ved et bad kan man vurdere badets isolering (der jo vanskeligt kan ændres), men ved en stav afhænger den helt af det brugte kars isolering (der er ingen praktisk forskel på energiforbrug for svage og kraftige stave) og tallene er opgivet for et maksimalt isoleret kar (se evt. mere om det her). Energiforbruget er ikke medregnet i karakteren, da det ikke kan sammenlignes meningsfuldt apparaterne imellem.

Opskrifter, tekst og illustrationer fra Karsten Tanggaard: Sous vide 2.0 og Sous vide-håndbogen. Sidetal henviser til Sous vide 2.0.

(C) Copyright Karsten Tanggaard, 2019-2024.

Læs mere om bøgerne Sous vide 2.0  og Sous vide-håndbogen og  hvor de kan købes.